Princess Madeleine of Sweden

The #1 Madeleine Photo Gallery

Random photos
90020_Princess_Madeleine_of_Sweden_Angel_Ball_2011_in_NYC.jpg    
b-Princess_Madeleine_King_Carl_Gustav_Hosts_yLmR5fbTrqix.jpg    
Nobel_Foundation_Prize_2007_Awards_Ceremony_OtHKyTb7rNyl.jpg    
c-Princess_Madeleine_Swedish_Royals_Celebrate_lULgNErf05gx.jpg    
Click to view full size image
vb27-034-04071454.jpg
vb27-051-040714_24.jpg
vb27-041-VB27-madelainesweden135.jpg
vb27-056-040714_26.jpg
vb27-061-629618428_919281055b_o.jpg
Rate this file (No vote yet)